Agralim 26.09.2013

5 Photos

 Intâlnirea de lucru pentru implementarea proiectului de cooperare cu titlul "Cooperarea Italo-Romana pentru valorizarea filierelor agroalimentare de calitate" 19-21 Februarie 2014

La eveniment au participat reprezentanții ai celor 5 parteneri în proiect: G.A.L. Ponte Lama (IT) - în calitate de coordonator, G.A.L. Valea Bașeului de Sus, G.A.L. Colinele Moldovei, G.A.L. Codrii Herței și G.A.L. Ținutul Bârsei (RO).

8 Photos

Promovare 2014

GAL "Valea Baseului de Sus" continua activitatea de promovare

11 Photos

Seminarul Internațional privind implementarea LEADER desfășurat în Varna, Bulgaria, în perioada 09-12 iunie 2014.

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Valea Bașeului de Sus” a răspuns pozitiv invitației de participare la Seminarul Internațional privind implementarea LEADER desfășurat în Varna, Bulgaria, în perioada 09-12 iunie 2014. Seminarul, organizat prin colaborarea Ministerului Agriculturii și Alimentației din Bulgaria cu Rețeaua de Dezvoltare Rurală și cu Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală din România, a avut ca scop principal realizarea unui schimb de experiență privind implementarea programului LEADER 2007-2013, împărtășirea intențiilor de activitate pentru următorul program CLLD (Community-Led Local Development) în perioada 2014-2020, precum și conturarea unor viitoare cooperări la nivel internațional. La seminar au participat membri ai GAL-urilor, ai autorităților de management, ai agentiilor de plati, precum și alti reprezentanți LEADER din România, Bulgaria, Franța, Ungaria și Germania care au prezentat și au dezbătut stadiul de implementare a programului LEADER, fiind punctate atât problemele de interes actual, cât și soluțiile propuse de fiecare stat participant. Asociația Grupul de Acțiune Locală „Valea Bașeului de Sus” și-a făcut cunoscută activitatea prin prezentarea teritoriului, a acțiunilor întreprinse pentru realizarea obiectivelor propuse și a unor proiecte de succes implementate prin Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, GAL „Valea Baseului de Sus” a promovat pe perioada desfășurării seminarului, alături de celelalte GAL-uri din România, produsele tradiționale românești în Europa.

8 Photos

Zilele comunei Vlasinesti - 15 August 2014

GAL Valea Baseului de Sus continua activitatea de promovare si informare prin participarea la un eveniment deosebit: Zilele comunei Vlasinesti - editia a X-a

10 Photos

Prezentare soiuri hibrid de porumb

GAL Valea Baseului de Sus continua activitatea de promovare si informare prin participarea la evenimentul de prezentare a soiurilor de porumb hibrid. Eveniment care a avut loc in comuna Manoleasa, 06.10.2014

7 Photos