Misiune

Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) “Valea Bașeului de Sus” a fost înființată ca

organizație de cooperare public-privată reprezentând teritoriul a 10 comune și un oraș din județul Botoșani, pentru a participa la programele de dezvoltare rurală durabilă în vederea dezvoltării și creșterii competitivității în sectorul agricol și non-agricol în regiunea de Nord-Est a României.

Scopul Asociației

Este de a promova drepturile și de a îmbunatăți condițiile de viată în zonele rurale prin aplicarea de strategii de dezvoltare economică, socială, culturală și spirituală împreună cu membrii comunităților rurale, îmbunatățirea calităților serviciilor, infrastructurii, atragerea fondurilor externe nerambursabile pentru finanțarea investițiilor necesare realizării acestora, dar și initiative de cooperare și dezvoltare de parteneriate care să promoveze potențialul zonei.

Obiective:

- Elaborarea strategiei de dezvoltare locală

- Implementarea strategiei de dezvoltare locală

- Dezvoltarea competențelor și abilităților actorilor locali în vederea stimulării organizării teritoriului GAL

- Creșterea atractivității teritoriului GAL din perspectiva infrastructurii teritoriului, turismului, educației și culturii

- Încurajarea locuitorilor de a se asocia (formarea asociațiilor de producători pentru alinierea la normele europene, promovarea și valorificarea produselor locale și tradiționale) pentru a putea accesa cu succes fondurile destinate dezvoltării rurale.