POPULAȚIA

Teritoriul acoperit de Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Bașeului de Sus include 11 localităţi (10 comune si un oras), toate facând parte din județul Botoșani. Numărul total al locuitorilor care fac parte din aria teritorială a GAL Valea Bașeului de Sus este de 37.901 locuitori, dispuşi pe o suprafaţa totală de 753,25 km2 .

Densitatea teritoriului GAL – VALEA BĂȘEULUI DE SUS este analizată mai jos comparativ cu situaţia la nivel naţional şi regional, având in vedere că teritoriul GAL VALEA BĂȘEULUI DE SUS se situează în regiunea de dezvoltare Nord-Est.

Regiunea Nord-Est are o populație totală de 3.674.367, fiind astfel cea mai populată regiune a țării. Densitatea este de 99,71 locuitori/km², mai ridicată decât media pe țară, de 91,3 locuitori/km². Județul Botoșani are o populație totală de 452,834 locuitori și o densitate de 91 locuitori/km².

După cum se observă, teritoriul acoperit de GAL VALEA BAȘEULUI DE SUS, are o densitate cu mult inferioară atât faţă de densitatea judeţului Botoșani, densitatea regiunii de dezvoltare Nord Est, cât şi a celei de la nivel naţional, ceea ce impune atragerea populaţiei in zonele rurale, în primul rând prin îmbunătăţirea condiţiilor de trai în mediul rural, dar şi prin crearea de locuri de muncă.

Clasificarea localităţilor componente ale GAL VALEA BAȘEULUI DE SUS, în funcţie de densitatea populaţiei este urmatoarea:

Densitate Grupa Comuna Densitate (loc/km2)
< 20 loc / km2 Zonă nepopulată cu probleme
Între 20 si 39,5 loc / km2 Zonă cu riscuri mari de depopulare HĂNEŞTI 35,72
DÂNGENI 36,69
MANOLEASA 37,04
RIPICENI 39,11
Între 39,5 si 79 loc / km2 Zonă rurală cu densitate in scădere MITOC 42,28
MILEANCA 46,27
DRĂGUŞENI 46,34
VLĂSINEŞTI 47,00
HAVÂRNA 49,53
AVRĂMENI 50,04
Între 79 si 120 loc / km2 Zonă în ascensiune
Peste 120 loc/km2 Zonă cu densitate ridicată SĂVENI 136,35

Sursa: elaborare proprie în baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică cu date din anul 2011.

Analizând datele prezentate mai sus se poate observa că o parte din teritoriul ASOCIATIE GAL VALEA BAȘEULUI  DE SUS, respectiv comunele Hănești, Dângeni, Manoleasa, Ripiceni prezintă o densitate foarte scăzuta, încadrându-se într-o zonă cu probleme de depopulare. Restul comunelor din GAL VALEA BAȘEULUI  DE SUS au o densitate în scădere. Pe teritoriul GAL VALEA BAȘEULUI DE SUS – există o zonă cu densitate ridicată, peste 120 locuitori/km2 și anume orașul Săveni, a cărui densitate este mai mare decât media pe județ și pe regiune de dezvoltare, de 136 locuitori/km2 față de 91 locuitori/km2.