GAL Valea Bașeului de Sus

Grupul de Acţiune Locală Valea Bașeului de Sus

Grupul de Acţiune Locală Valea Baseului de Sus este o entitate ce reprezintă un parteneriat public – privat, constituit din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil din comunele Avrameni, Dangeni, Draguseni, Hanesti, Havarna, Mitoc, Mileanca, Manoleasa, Ripiceni, Cotusca, Adaseni, MIhalaseni si Vlasinesti, precum si orasul Saveni din Judetul Botosani.

Obiective

  • Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea locurilor de munca
  • Favorizarea competivitatii agriculturii
  • Obiective transversale, in acord cu regulamentele europene:mediu, clima si inovare

Finanțare

Priorități

  • Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

  • Creșterea viabilității exploatatiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

  • Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor în agricultură