Patrimoniu arhitectural și cultural

Patrimoniul cultural în teritoriul acoperit de parteneriat este unul bogat, incluzând situri arheologice, case memoriale, monumente istorice şi arhitecturale, complexe muzeale etc. Printre atracţiile principale ale teritoriului GAL se  numără gospodăriile rurale, în construirea/structura cărora sunt folosite materiale tradiţionale (lemn, pământ, piatră) şi tehnici populare ornamentale. În muzee şi în anumite zone, chiar în viaţa zilnică, întâlnim costumul popular, ţesăturile, cusăturile populare, confecţiile de cojoace, bundiţe împodobite cu ornamente, precum şi obiecte necesare vieţii, realizate în industriile săteşti. Bogăţia sufletului moldovean se arată, de asemenea, şi în valorile tradiţionale ale cântecului şi jocului popular, în obiceiurile populare legate de evenimentele vieţii religioase sau legate de evenimentele vieţii de zi cu zi, înnobilate prin datini şi ritualuri ale zonei. Este locul în care se poate admira portul popular local, pictura religioasă, sculptura în lemn, ţesături tradiţionale, goblenuri, măşti populare, împletituri de nuiele. În urma analizei din teritoriu s-au identificat câteva zone de patrimoniu natural: Rezervaţia naturală Laleaua Pestriţă de la Havârna, aici existând şi o arie piscicolă, Rezervaţia naturală Emil Racoviţă de pe lunca Prutului cu acces de la Mitoc, precum şi existenţa unor clădiri de patrimoniu: Conacul Mavrocordat din comuna Dângeni, conacul Palade Vasiliu – monument istoric (în prezent funcţionează ca spital) din comuna Drăguşeni, Ansamblul Bisericii din lemn Sf. Nicolae din comuna Havârna – monument istoric, Biserica Adormirea Maicii Domnului – sat Hănești, comuna Hănești -1802,Conacul Ratoş (în prezent muzeu) din oraşul Săveni[1].

[1]Sursa: Lista monumentelor istorice 2015 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016